احمد پوری

بهاران خجسته باد. نوروز یعنی شکست زمستان، زمستان طبیعت و سیاست و…! 

دوستان ارجمند، چگونه می توان از نوروز و شادی سخن گفت ولی بر اینهمه جنگ و جنایت و فقر و بی عدالتی حاکم بر جهان دم فرو بست؟ چهل سال حاکمیت جنایتکاران جمهوری اسلامی میلیونها نفر را به زیر خط فقر مطلق برده که رهایی از آن شرایط دشوارتر از رهایی …

ادامه مطلب

جمهوری اسلامی از روز تولدش همزاد زن ستیزی است, به کارزار زنان علیه هرگونه خشونت و تبعیض جنسیتی و بی عدالتی نژادی و طبقاتی بپیوندیم! 

بدون آزادی زنان، آزادی مردان و به طبع آن آزادی بشریت ممکن نیست! سن قانونی ازدواج برای دختران حتی در افغانستان 16سال، بنگلادش 18 سال و ایران 13 سال ولی برای سنین کمتر با اجازه والدین و دادگاه مجاز است! چهل سال حاکمیت جنایتبار جمهوری اسلامی خردستیز در ایران، همزاد …

ادامه مطلب

چرا پرونده اسماعیل بخشی ها و سپیده قلیانها امنیتی می شود؟ 

چشم انداز پروسه براندای نظام… مارکس می گوید: طرح درست مسئله نصف راه حل است! پس بهتر است سئوال را به طرز دیگری و درست تر مطرح کنیم. چگونه مشتی انسان مرتجع و خردستیز و خرافاتی و جنایتکار می توانند بر میلیونها انسان عاقل تر و باهوشتر و تواناتر و …

ادامه مطلب

به عکس های مبارزان پاریس خوب نگاه کنید این جا یمن و لیبی نیست، پاریس است قلب و مهد دمکراسی اروپایی و جهان! 

زمین لرزه در قعر دریا، سخن ها زامواجها! ابعاد زمین لرزه سیاسی علیه نظام سرمایه داری حداقل در 100 سال گذشته در اروپا و امریکا همواره دو سیاست کلی حاکم بوده، جنبش ها و احزاب چپ و مترقی بر این باور بودند که: ” آینده بهتر و درخشان تر از …

ادامه مطلب

کارگران مبارز هفت تپه در دژهای تسخیرناپذیر، یعنی قلب توده ها جای گرفته اند!

کارگران هفت تپه نشان دادند که در مبارزه با جمهوری اسلامی جنایتکار به بجای تکیه بر جنایتکاران میلیاردر، امثال ترامپ ها و بن سلمان ها… می توان به توده های فقیر و محروم ایران تکیه کرد! چه تکیه گاهی!… کسانیکه در فلب توده ها جای دارند، قابل شکست نیستند! قلب …

ادامه مطلب

اعدام مفسد اقتصادی یا نظام فاسد و مفسد پرور؟

نظام فاسد و شبکه های ارتباطی و اجتماعی را نمی توان اعدام کرد! آنها را با نصیحت نیز نمی توان به تغییر ماهیت وادار کرد! نظامی را که تا مغز استخوان فاسد است تنها با انقلاب و آگاهی توده ها از ریشه فساد، می توان به تغییر ساختاری وادار کرد! …

ادامه مطلب

احمد پوری: اعتصاب معلمین و مدرسه انقلاب 

اعتصاب معلمین به معنی بستن مدارس نیست! باز کردن مدرسه جدیدی بنام مدرسه انقلاب است که در لحظات تاریخی خاصی تبدیل به مهمترین نیاز و ضرورت جامعه می شود! مدرسه انقلاب برخلاف مدارس معمولی محدود به دانش آموزان داخل چند ساختمان نمی شود! آنها از مدرسه و دانشگاه به خیابانها می …

ادامه مطلب