علی جوادی

ازبررسی پی آمدهای شکست مضحکه انتخاباتی

گفتگو با علی جوادی پرسش: مضحکه انتخاباتی رژیم اسلامی به پایان رسید و همانطوریکه پیش بینی میشد ابراهیم رئیسی را پیروز صندوقها اعلام کردند. در این دوره اکثریت مردم به این مضحکه پشت کردند و بویژه جوانان و زنان در روزهای منتهی به این نمایش دولتی، در خیابانها با استفاده …

ادامه مطلب

صف بندی نیروها در فردای مضحکه انتخاباتی

گفتگو با علی جوادی پرسش: اجازه دهید گفتگو را از کلیاتی در مورد این مضحکه انتخاباتی شروع کنیم و سپس به اهداف تغییر آرایش در حکومت اسلامی برسیم. تاکیدات شما در قبال این مضحکه کدام است؟ تفاوتها در این دور چیست؟ علی جوادی: اینکه چه کسی در مضحکه انتخابات رئیس …

ادامه مطلب

جدال گرایشات اجتماعی در هفت تپه, گامهایی برای پیشروی

حضور محمد خنیفر و مسلم چشمه خاور از فعالین کارگری هفت تپه در برنامه ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی و تقاضای کمک از این جانی اسلامی به حق به مباحث متعددی در صفوف جنبش کارگری دامن زد. جریانات و گرایشات متفاوتی در قبال این مساله اعلام موضع کردند. اما ابراز موضع …

ادامه مطلب

کمدی مضحک انتخابات ١٤٠٠و حاشیه های آن

مضحکه انتخاباتی سال ١٤٠٠ رژیم اسلامی ویژگی هایی دارد که به درجاتی آن را از انتخابات در دوره های قبل متمایز میکند. کمدی مضحکی است! باید به این ویژگی ها پرداخت. چرا رژیم اسلامی خودی ترین خودی های خود را هم از دور خارج میکند؟ یکدست شدن، تک جناحی شدن …

ادامه مطلب

کشتار مردم غزه. جریان راست در اسرائیل، در ایران

صحنه ها در این منطقه از خاورمیانه بسرعت در حال تغییرند. آنچه را که در هفته گذشته میشد یک جنگ و کشمکش محدود میان اسرائیل و نیروهای اسلامیستی در غزه نامید بسرعت و اکنون به یک جنایت آشکار و یک فاجعه انسانی تمام عیارعلیه مردم غزه تبدیل شده است. تصورش …

ادامه مطلب

پیروزی در هفت تپه, یک پیروزی در آغاز راهی سرنوشت ساز

کارگران هفت تپه به یکی از خواستهای فوری خود دست یافتند. بالاخره رژیم اسلامی در مقابل اعتراضات گسترده و درخشان کارگران هفت تپه و حمایت بخشهایی از طبقه کارگر و جامعه از خواست کارگران، ناچار به عقب نشینی شد و از مالکان خصوصی هفت تپه خلع ید کرد.پیروزی کارگران هفت …

ادامه مطلب

یک پروواکاسیون، یک جنگ دیگر در فلسطین

بار دیگر شعله های جنگ در فلسطین در حال زبانه کشیدن است. بار دیگر اقدامی پروواکاتیو جرقه ای بر خرمنی از نفرت و کینه و نیروهای آماده به شلیک شد. بار دیگر شاهد موشک پرانی کور حماس و جهاد اسلامی از غزه به شهرهای اسرائیل و حمله وحشیانه و گسترده …

ادامه مطلب

حذف ترامپ از مدیای اجتماعی, نقض آزادی بیان یا عنان گسیختگی سرمایه

با بستن حسابهای ترامپ در توئیتر و فیسبوك و بخش وسیعی از مدیای اجتماعی بار دیگر بحث شیرین آزادی بیان در میدان سیاست شروع به پرسه زدن كرده است. این بار دشمنان درجه یك آزادی های سیاسی و بی قید و شرط همگان، پرچمداران سانسور و قائدان معبد دروغ و …

ادامه مطلب

معنای توافقات دیپلماتیك منطقه، موقعیت اسلام سیاسی

پرسش: در پی امضای توافقنامه میان اسرائیل و امارات و بحرین، در غرب صحبت از این است که سیمای سیاسی خاورمیانه در حال عوض شدن است. نظرتان در اینمورد چیست؟علی جوادی: بر خلاف تبلیغات سطحی و پوچ سخنگویان هیات حاكمه آمریكا و متحدین اش آنچه در خاورمیانه در حال تغییر …

ادامه مطلب

چرا شعار علیه کمونیستها؟ چرا الان؟

شعار اصلی و اولیه (۱) تظاهرات جریانی سلطنت طلب در هلند علیه کمونیستها بود. ترجمه رایج فارسی شعارهایشان به همان ترتیبی که فریاد زده میشد عبارت بودند از “مرگ بر کمونیست”، “مرگ بر خامنه ای”، “مرگ بر فاشیست”. (۲)این شعار چه جایگاه و نقشی در صفوف اپوزیسیون راست و سلطنت …

ادامه مطلب