شنبه, ۹ام مرداد, ۱۴۰۰
پاسخ به یک سئوال
خانم شیرین صالحی بختیاری در فیسبوک زیر فراخوان شخصی من به ایرانیان مقیم خارج، سئوالی مطرح کرده بود که برای من تازگی نداشت ولی خودش اصرار داشت به سئوالش پاسخ بدهم. من با تمام احترامی که برای خانم بختیاری که او را از نزدیک می شناسم دارم،با نظرش مخالف هستم و از آنجایی که جسته و گریخته نیز این سئوال ...
 
آرشیو نوشته های:
عبدالله اسدی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی