عبدالله اسدی

کنگره ۱۲ حزب کمونیست کارگری وبرخورد چپ های شکست خورده

درکنگره ۱۲ حزب بیانیه ای با این خطاب مردم ایران قرائت شد. تیتر بیانیه کنگره این بود (ما همه با هم هستیم) در مقابل، چپ های دیگری نوشتند ما همه باهم نیستیم؛ شعاری که از سال ۹۶ مردم در اعتراضات مختلف در سراسر کشور آن را با صدای بلند فریاد …

ادامه مطلب

پاسخ به یک سئوال

خانم شیرین صالحی بختیاری در فیسبوک زیر فراخوان شخصی من به ایرانیان مقیم خارج، سئوالی مطرح کرده بود که برای من تازگی نداشت ولی خودش اصرار داشت به سئوالش پاسخ بدهم. من با تمام احترامی که برای خانم بختیاری که او را از نزدیک می شناسم دارم،با نظرش مخالف هستم …

ادامه مطلب