سه شنبه, 14ام فروردین, 1397
جمهوری سوسیالیستی؟ جامعه و حکومتی انسانی و یا حکومتی ضد انسانی-دیکتاتوری و جامعه ای غیر انسانی
مارکس بعنوان یک انقلابی،تئوریسن جامعه ای انسانی بود. مخالفان مارکس اورا آرمانگرا واتوپیست نام نهادند که عقاید انسانگراییش فقط در تئوری معنا میدهد ودر عمل وجامعه هرگز پیاده نخواهد شد. مارکس به آزادی وبرابری انسان در جامعه معتقد بود.معتقد بود که انسان باید اختیار وسرنوشت خودش را بدست بگیرد. معتقد بود که طبقه مزد بگیر باید برخیزد واین نظام نابرابر ...
یکشنبه, 5ام فروردین, 1397
آذر ماجدی – حامی حکومت ایدئولوژیک
اخیرا آذر ماجدی از رهبری حزب حکمتیست ویدئویی ارایه داده در انتقاد از مواضع سیاسی حمید تقوایی. در آنجا آذر ماجدی  عقاید ومواضع سیاسی حمید تقوایی را کاملا محکوم میکند وآنرا ضد کارگری-کمونیستی خطاب میکند. مواضع سیاسی حمید تقوایی حمید تقوایی  بعد از جنبش انقلابی شهرهای ایران در یک سخنرانی مواضع سیاسی وحزبی خودش را مطرح میکند . حمید اعلام میکند که ...
چهارشنبه, 25ام بهمن, 1396
سرنگونی از طریق انتخابات ( رفراندوم)؟
مگر سرنگونی حکومت اسلامی مسالمت آمیز میشود؟ مگر سرنگونی حکومت جهل وجنایت اسلامی با رفراندوم میشود؟ 40 سال انتخابات ورفراندوم گذاشتند چرا سرنگون نشدند؟ این فقط گول زدن خودتان است وگرنه دیگران که گول نمیخورند.. رفراندوم فقط برای بقا واستمرار حکومت جهل وجنایت اسلامی است. .چه کسی با یک عقل سلیم فکر میکند این حکومت در یک انتخابات ویا بدون جنایت وخون ...
پنجشنبه, 19ام بهمن, 1396
چپ سنتی ضد آمریکایی – اسلام زده و دفاع از حجاب اسلامی
چه کسی ادعا کرد مسیح علی نژاد انقلابی و کمونیست است؟   جنبش مبارزه با حجاب اجباری یک جنبش مترقی است وباید از آن دفاع کرد.مهم نیست چه کسی مخالف ویا موافق این جنبش است. امروز آخوند روحانی هم مخالف حجاب اجباری شده. فرح پهلوی هم مخالف حجاب اجباری است...بدبختی این چپ سنتی ضد آمریکا یی از روز اول همین بود. وقتی ...
شنبه, 30ام دی, 1396
ایرج مصداقی- قضاوت سیاسی دیروز و امروز; حمایت از خمینی-رجوی تا طرفداری از سلطنت رضا پهلوی
ایرج مصداقی  در یک برنامه هفتگی " تلویزیون میهن"  که یک تلویزیون طرفدار حکومت پهلوی به مدیریت سعید بهبانی، که معتقد است حکومت دیکتاتوری پهلوی یک پرانتز انسانیت وتمدن بود در کل تاریخ ایران است، شرکت میکند در برنامه این هفته خود به مردم وجامعه ایران  که برای سرنگونی حکومت  دیکتاتوری وجنایتکار اسلامی بپاخاسته اند پیامی داده. ایرج مصداقی به ...
چهارشنبه, 20ام دی, 1396
جمهوری ایرانی کدام است؟ جانم فدای ایران چیست؟
جمهوری ایرانی در ایران خیلی وقت است که پیاده شده.این جمهوری به اندازه کشور ایران قدمت دارد. همانهایی که از خمینی در سال 57 دفاع کردند عملا از جمهوری ایرانی دفاع میکردند. چون اسلام خمینی اسلام شیعه  واسلام ایرانیزه شده بود. چون خمینی ایرانی بود وتمام آخوندها ایرانی بودند وتمام قاتلان وشکنجه گران واز جمله اسدالله لاجوردی ایرانی بود. این یک جمهوری ...
سه شنبه, 19ام دی, 1396
پاسخ به سلطنت طلبانی که این روزها خواهان رفراندوم هستند
-حرف شما با عقاید شما در تناقض کامل است. شما از رضا خان قلدر واز حاج محمد مشهدی رضا واز ولیعهد ایران کاملا دفاع میکنی در عین حال  در این روزهای انقلابی وسرنگونی معتقد به یک رفراندوم هستی که مردم خودشان انتخاب بکنند. ..خب رضا خان قلدر را که مردم انتخاب نکردند وشما حامی او هستید.. رضا خان توسط کودتای انگلیس ...
پنجشنبه, 14ام دی, 1396
چند نکته; جنبش انقلابی در ایران و هدف ارتجاع داخلی و جهانی
-در هر انقلاب وجنبش اعتراضی -انقلابی وامروز در ایران هدف ارتجاع در وهله اول زدن چپها است..حتی حکومتهای آمریکا-اسراییل-غرب ،عربی ،چین وروسیه در ایران هدفشان این است که در نهایت چپ بقدرت نرسد ودست بالا را نگیرند.حالا ممکن است قبول کنند شاه برود خمینی بیاید ویا قبول کنند حکومت خمینی برود رجوی ، شاهزده ویا جمهوری خواه-وسوسیال دمکرات بیاید.  اما ...
یکشنبه, 10ام دی, 1396
طبقه کارگر میتواند و باید  بقدرت برسد
باید تبلیغ وترویج وسازماندهی کرد وخط انقلاب وآزادی وبرابری را جا انداخت..آیه یاس خواندن در این موقعیت، اینکه چپ ضعیف است وهیچکاره است دردی دوا نمیکند...در انقلاب فوریه کمونیست هیچکاره بود..لنین هیچکاره بود ..اما در عرض 8 ماه قدرت را گرفتند..روزهای انقلاب هر روزش بیش از 1000 روز است.. الان هیچ نیرویی کاره ای نیست رضا پهلوی ومجاهد هم کاره ای ...
جمعه, 24ام آذر, 1396
ایران : سرزمین  برکت و گنج قارون- از رضا قذاق مهتر و علی گدا روضه خان تا ثروتمندترین مردان دنیا
میگویند ایران سرزمین برکت است. روی گنج خوابیده. از طلای سیاه گرفته تا دیگر برکات الهی ، همه شامل حالش است.  اما چرا این ثروت بی انتها و"برکت اللهی" برای اکثریت قاطع مردم در ایران باعث فقر مطلق، گرسنگی، بی عدالتی وبی حقوقی مطلق گشته؟ وقتی صحبت از برکت اللهی وثروت مملکت میشود منظور اصلا آن 90 یا 99 درصد جامعه ...
 
1 2 3 4
آرشیو نوشته های:
مجید آذری
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی