پنجشنبه, ۴ام شهریور, ۱۴۰۰
من هشت بار بازداشت شدم و هشت سال در زندانهای جمهوری اسلامی بودم
رسوایی جدید و انکار نشدنی برای رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی یک دوربین به من بدهید درون زندانها بروم تراژدی های وحشتناکتری را ضبط میکنم وقتی کلیب های اوین بیرون آمد و زمانی که این نوشته را می‌نوشتم تمام آن سالها وآن لحظات همچون فیلمی جلوی چشمانم رژه میرفت و اشک هایم جاری شدن, ما هرگز سزاوار اینهمه آزار و اذیت, ...
شنبه, ۳۱ام خرداد, ۱۳۹۹
بیست ژوئن روز زندانیان سیاسی و پناهنده
تقریبا ده سال است که بیست ژوئن به ابتکار کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی؛ برای دفاع از زندانیان سیاسی به این نام نامگذاری شده است.من حدود ده سال پیش در داخل زندان بودم که با این روز آشنا شدم و به همین منظور بارها در طی سالهایی که در زندان بودم در این روز به همراه همبندی هایم بیانیه ...
 
آرشیو نوشته های:
بهنام ابراهیم زاده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی