بهنام ابراهیم زاده

در فاصله دو روز دو رفیق و همسنگر، دو تن از مبارزین را آزادی و برابری را از دست دادیم مظفر صالح نیا و اصغر قطان- بهنام ابراهیم زاده

مظفر صالح نیا و اصغر قطان؛ دو مبارزی که بارها طعم بازداشت و زندان کشیدند اما دست از فعالیت و مبارزه نکشیدند، متاسفانه دیگر در میان ما نیستند.مظفر صالح‌نیا را سالهاست میشناسم به خصوص در زمان حضورم در سرپل ذهاب برای کمک به زلزله زده گان، وقتی از مسیر اشنویه …

ادامه مطلب

هشدار به همگان: جانباختن سه کودک کار در بیست روز- بهنام ابراهیم زاده

مندرج درکارگر کمونیست ۷۴۰ روزی نیست اخبار نگران کننده و شوک اوری از وضع کودکان و بویژه کودکان کار این قربانیان سرمایه داری وحشی حاکم  در ایران دریافت نکنیم. بنا خبرهای منتشر شده طی بیست روز اول مرداد حداقل سه کودک کار جان باختند  و این هشدار دهنده است. این …

ادامه مطلب