بهنام ابراهیم زاده

هشدار به همگان: جانباختن سه کودک کار در بیست روز- بهنام ابراهیم زاده

مندرج درکارگر کمونیست ۷۴۰ روزی نیست اخبار نگران کننده و شوک اوری از وضع کودکان و بویژه کودکان کار این قربانیان سرمایه داری وحشی حاکم  در ایران دریافت نکنیم. بنا خبرهای منتشر شده طی بیست روز اول مرداد حداقل سه کودک کار جان باختند  و این هشدار دهنده است. این …

ادامه مطلب

من هشت بار بازداشت شدم و هشت سال در زندانهای جمهوری اسلامی بودم

رسوایی جدید و انکار نشدنی برای رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی یک دوربین به من بدهید درون زندانها بروم تراژدی های وحشتناکتری را ضبط میکنم وقتی کلیب های اوین بیرون آمد و زمانی که این نوشته را می‌نوشتم تمام آن سالها وآن لحظات همچون فیلمی جلوی چشمانم رژه میرفت و …

ادامه مطلب

بیست ژوئن روز زندانیان سیاسی و پناهنده

تقریبا ده سال است که بیست ژوئن به ابتکار کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی؛ برای دفاع از زندانیان سیاسی به این نام نامگذاری شده است.من حدود ده سال پیش در داخل زندان بودم که با این روز آشنا شدم و به همین منظور بارها در طی سالهایی که در …

ادامه مطلب