شنبه, 9ام شهریور, 1398
چرا انقلاب ۵۷ شکست خورد؟
انترناسیونال ۸۳۱ چرا انقلاب ۵۷ شکست خورد؟ دیدگاه یک فعال سیاسی از مشاهدات خود در مورد شکست انقلاب۵۷ دیدگاه ها و بحثهای متفاوتی در مورد علل شکست انقلاب ۱۳۵۷ مطرح میشود. بهزاد مهرآبادی یکی از فعالین پیش از انقلاب است. نظر به اینکه او با عده ای از رهبران سازمانهای چپ از نزدیک آشنایی داشته و با آنها در تماس بوده است و از مباحث آن دوره و ...
 
آرشیو نوشته های:
بهزاد مهرآبادی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی