بهزاد مهرآبادی

چرا انقلاب ۵۷ شکست خورد؟

انترناسیونال ۸۳۱ چرا انقلاب ۵۷ شکست خورد؟ دیدگاه یک فعال سیاسی از مشاهدات خود در مورد شکست انقلاب۵۷ دیدگاه ها و بحثهای متفاوتی در مورد علل شکست انقلاب ۱۳۵۷ مطرح میشود. بهزاد مهرآبادی یکی از فعالین پیش از انقلاب است. نظر به اینکه او با عده ای از رهبران سازمانهای …

ادامه مطلب