کاوش مهران

بهشت زیر پای مادران و زندگی جهنمی زنان

اینروزها کلیپی با این مضمون که: « روز زن را تبریک نگویید، زن‌ها به روز زن نیاز ندارند به رفع تبعیض و حقوق برابر نیاز دارند، … ما مردها باید با چشم برابر و انسانی به آنها نگاه کنیم ” در مدیای اجتماعی دست بدست میشود. سوال اینجاست که منظورتان …

ادامه مطلب