مجید حسینی

سکوت در سر بزنگاه، کومه له و ادامه ماجرا

عکس‌العمل رهبران کومه‌له به اظهار نظر یک جمله‌ای من در مورد ماهیت این سازمان که در متن یک مقاله مفصل سه سال پیش راجع به تشکلهای توده‌ای در ایران بیان شد دیدنی است. اینها با یک جمله من از کوره در رفته و بر علیه کمونیسم منصورحکمت بسیج شده‌اند و …

ادامه مطلب

بمناسبت ۸ مارس, دوره انقلاب پنجاه و هفت مختصری از مبارزه زنان در مریوان

هر گاه از اعتراض و مبارزات توده ای صحبت میشود به شرکت زنان در آن با جملات کلیشه ای مانند “زنان در آن مبارزات نقش فعالی داشتند، تعداد زیادی از زنان در آن شرکت کردند، نقش زنان چشمگیر بود ” اشاره میشود. هر چند چنین جملاتی واقعیتی را بیان میکند …

ادامه مطلب

همراه با اسماعیل بخشی و گام های بعدی

اسماعیل بخشی را دستگیر کردند تا جلو تحول بیسابقه در حال اتفاق تاریخ سیاست ایران را بگیرند. این تحول در جریان اعتصاب و اعتراضات طولانی مدت کارگران هفت تپه و فولاد اهواز شکل گرفت. طی آن اعتصابات جامعه معترض ایران متوجه وزن طبقه کارگر و روشن بینی و توان سیاسی …

ادامه مطلب

“اگر از اسب افتاده ایم اما از نسل نیفتاده ایم.”

هر بار از مریوان این شهر زیبا خبری زیباتر از تنوع طبیعت آن، دلنشین تر از آوای پرندگان، زیباتر از آراستگی زریبار و کوه و جنگل و دشتهای سر سبز آن به ما میرسد. اگر خبری پیام آور جشن و شادی باشد، یا از اعتراض و مبارزه مردم سخن گوید، …

ادامه مطلب