چهارشنبه, ۷ام آبان, ۱۳۹۹
نسرین بشارت: مهدی امین خودی نبود!
مهدی امین دومین فعال سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی بود که در چند ماه گذشته در تورنتو به طور فجیع و مرموزی به قتل رسیده است. او یکی از فعالین سیاسی پرشوری بود که در اکثر اعتراضات و تظاهراتهای شهر تورنتو بر علیه جمهوری اسلامی در کنار فعالین سیاسی دیگر از چپ و راست قرار داشت. ما زنده یاد مهدی امین ...
 
آرشیو نوشته های:
نسرین بشارت
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی