جمعه, 10ام دی, 1400
حکومت عزا و غم سرنگون
مندرج در انترناسیونال ۹۵۳ فایل پی دی اف ویژه پیاده کردن روی تلفن همراه چهل و دوسال است که بختک جانیان اسلامی بر روح و روان جامعه ایران سایه انداخته و با صرف مبالغ هنگفت دکان و صنعت کثیف مذهب را میگردانند.  ناقوس مرگ را به صدا درآوردند و با ایجاد و برپایی مراسم های عزا تحت عناوین مختلف به جنگ شادی ...
شنبه, 6ام آذر, 1400
نگین پارسا: صدای انقلابی که بشریت را فرامی خواند
با فرا رسیدن ۲۵نوامبر روز جهانی منع خشونت بر زنان، فریاد نه به خشونت و نابرابری جنسیتی در سراسر دنیا بلند میشود ولی در ایران تحت حاکمیت آپارتاید جنسی اسلامی خشونت علیه زنان خونین و جنایت بار است. اخبار پی در پی از قتل های ناموسی که بر تن و بدن جامعه خنجر میکشد در نتیجه حاکمیت چهل و سه ...
 
آرشیو نوشته های:
نگین پارسا
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی