نگین پارسا

حکومت عزا و غم سرنگون

مندرج در انترناسیونال ۹۵۳ فایل پی دی اف ویژه پیاده کردن روی تلفن همراه چهل و دوسال است که بختک جانیان اسلامی بر روح و روان جامعه ایران سایه انداخته و با صرف مبالغ هنگفت دکان و صنعت کثیف مذهب را میگردانند.  ناقوس مرگ را به صدا درآوردند و با …

ادامه مطلب

نگین پارسا: صدای انقلابی که بشریت را فرامی خواند

با فرا رسیدن ۲۵نوامبر روز جهانی منع خشونت بر زنان، فریاد نه به خشونت و نابرابری جنسیتی در سراسر دنیا بلند میشود ولی در ایران تحت حاکمیت آپارتاید جنسی اسلامی خشونت علیه زنان خونین و جنایت بار است. اخبار پی در پی از قتل های ناموسی که بر تن و …

ادامه مطلب