یکشنبه, 15ام بهمن, 1396
امید بهرنگ: از گستره اعماق تا افق های دور – بخش دوم
صحنه نبرد، آرایش قوای طبقاتی، درس ها و دورنماها!   مختصات اصلی خیزش از مدت ها قبل بسیاری منتظر اتفاقی بودند. اما اینکه این اتفاق کی، تحت چه شرایطی و به چه شکلی بروز خواهد یافت قابل پیش بینی نبود. وقایع تاریخی از قبل مقدر نیستند. از قبل مقدر نبود که فروپاشی اقتصادی - اجتماعی دهساله اخیر به خیزش انقلابی دی‌ماه 1396 منجر ...
 
آرشیو نوشته های:
امید بهرنگ
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی