امید بهرنگ

امید بهرنگ: از گستره اعماق تا افق های دور – بخش دوم

صحنه نبرد، آرایش قوای طبقاتی، درس ها و دورنماها!   مختصات اصلی خیزش از مدت ها قبل بسیاری منتظر اتفاقی بودند. اما اینکه این اتفاق کی، تحت چه شرایطی و به چه شکلی بروز خواهد یافت قابل پیش بینی نبود. وقایع تاریخی از قبل مقدر نیستند. از قبل مقدر نبود …

ادامه مطلب