پروین معاذی

نگاه هفته

تهیه کننده؛ پروین معاذی به پاس حضور بازنشستگان سنندج در اعتراضات سال جاری در سومین تجمع اعتراضی بازنشستگان در سال جاری (یکشنبه های اعتراض) بازنشستگان سنندج هم حضور فعال دارند. شرکت بازنشستگان سنندج در اعتراضات سراسری اقدامی بجا و خوشحال کننده است. هزاران بازنشسته در شهرهای مختلف کردستان با مشکلات  …

ادامه مطلب

نگاه هفته

تهیه کننده؛ پروین معاذی سنندج نارنجی شد/ کرونا بیداد میکند تا کنون  فقط ۲۵۰ هزار نفر در ایران دوز نخست واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند. طی اطلاعیه ای علوم‌پزشکی سنندج  اعلام کرده است به دلیل پر شدن بخش زیادی از تختهای بیمارستان های سنندج با بیماران کرونایی، سنندج مجددا در …

ادامه مطلب

نگاه هفته

چالش کولبری(کارگران بیکار) با حکومت اسلامیدر ادامه سریال حضور مزدوران حکومت اسلامی اینبار صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان به ارتفاعات کوه های اورامانات کردستان |تشریف” برده اند.حزب ندای ایرانیان حزب اصلاح طلب در جمهوری اسلامی ایران است که با روی کار آمدن خاتمی فعالیتش را شروع کره است. این …

ادامه مطلب

روز جهانی زن و عرصه های پایدار مبارزه

جایگاه زنان در جنبش اعتراضی توده ای و در اعتراضات کارگریجایگاه زنان در جنبش اعتراضی توده ای و در اعتراضات کارگری اولین نکته و فاکتور قابل مشاهده است. اگراعتراضات توده ای وکوبنده آبان و دی ماه ٩٨ برای مدت کوتاهی در اثر محدودیتهای کرونا پاندمی لعنتی ویرانگر پیش نمی آمد، …

ادامه مطلب