رها مبتکر

در پاسخ یه سخنان آقای رحمانی در کنگره ۱۲ حزب

من رها مبتکر معلمی از ایران هستم. بار دیگر برگزاری موفق و شکوهمند کنگره دوازده حرب را تبریک میگویم. کنگره ای پرقدرت و نوید بخش بود. بخصوص وقتی که حمید تقوایی در همان آغاز گشایش آن با صلابت و محکم از عزم جزم حزب برای به سرانجام رساندن پیروزی انقلاب …

ادامه مطلب