پنجشنبه, 16ام بهمن, 1399
“این دختران عموما با سوءتغذیه طرف هستند” جمهوری اسلامی ازدواج کودکان را قانونی کرده و تشویق میکند!
وام ازدواج برای مردان کمتر از ۲۵ سال و زنان کمتر از ۲۳ سال امسال با افزایش صددرصدی مواجه شده و برای هر‌یک از زوجین تا سقف صد میلیون تومان و در کل ۲۰۰ میلیون تومان ارائه می‌شود! این شامل ازدواج کودکان و دسترسی والدین آنها به وام می شود. عملا با وجود قوانین اسلامی، با این پول ازدواج کودکان ...
 
آرشیو نوشته های:
رضا مرادی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی