سه شنبه, ۲۷ام آذر, ۱۳۹۷
اعتصاب ابزار قدرتمند کارگران در مقابله با ستم و استثمار
بحران و بن بست اقتصادی اجتماعی در چند دهه گذشته و بویڑه روند  عمیق تر شدن بحران اقتصادی که در طول یکسال گذشته منجر به موج جدید گرانی ، تورم، بیکاری و افزون بر آن ورشکستگی و به تعطیل کشانده شدن  بیش از  پیش کارخانجات تولیدی شده است و بحرانهای ناشی از مافیای خصوصی سازی در مراکز تولیدی و صنعتی، ...
سه شنبه, ۲۲ام آبان, ۱۳۹۷
ما اجازه نخواهیم داد محافلی دیدگاهها و سیاستهای خانه کارگری خود را تحت لوای چپ و سوسیالیزم به خورد ما کارگران بدهند
گزینه ی "جناج چپ و سوسیالیست و جناح راست جنبش کارگری" این روزها ورد زبان جریان عوامفریبی است که با ارائه برنامه ای تلویزیونی تحت عنوان "به پیش" در حال تلاش برای خوراندن سیاستهای خانه کارگر زیر لوای جناح چپ و سوسیالیست به ما کارگران ایران است. این جریان الفاظ چپ و سوسیالیست، ضد سرمایه داری و مستقل را سکوئی برای ...
چهارشنبه, ۲۳ام اسفند, ۱۳۹۶
هیچ جایی در دنیا سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا زیر ۵ درصد نیست!
حداقل دستمزد در ایران پایین ترین سطح در جهان است، شب گذشته این جملات را معاون روابط وزیر کار،ظریفی ازاد یکی از ضد کارگری ترین چهره های شورای عالی کار، در برنامه شبکه دو در رابطه با" تعیین حداقل دستمزد" ابراز داشتند، در ادامه اعتراف کردند که "سهم دستمزد" در اقتصاد امریکا بیش از 75  درصد، در استرالیا بیش از ...
جمعه, ۸ام دی, ۱۳۹۶
چاره پایان دادن به مصائب موجود، اعتراضات و مبارزات سراسری ما کارگران است
با نزدیکی به ماههای  تعیین دستمزد که دغدغه دائمی میلیونها کارگر و  غالب مردم هست، بار دیگر این مسئله حیاتی، آنهم در شرایطی که وضعیت معیشت کارگران و مزد بگیران زحمتکش بسیار بدتر از سالهای گذشته است، در مرکز ثقل توجهات و اعتراضات کارگران قرار خواهد گرفت. امسال کارگران در حالی با این مسئله رو در رو می شوند که ...
سه شنبه, ۱۹ام بهمن, ۱۳۹۵
کسب نان به قیمت از دست دادن جان
این روزها چقدر نان با جان گره خورده است طبقه کارگر ایران‌جان میدهد تا نان بخورد. جان باختن روزانه شش کارگر در حوادث کار، دیگر به امری عادی تبدیل و زنده بودن  امری « عجیب» شده است. انها می میرند چه در اثر فقر و فلاکت، خودکشی و بیکاری و چه در اثر حوادث در هنگام کار. اما گاه و ...
 
آرشیو نوشته های:
شاپور احسانی راد
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی