سهیل نیک بین

تورم از دیدگاه مارکس; تحلیلی بر مبنای اقتصاد تحقیقی مارکسیستی “The Marxist Scholar”

قسمت اول: تورم یعنی پایین آمدن قدرت خرید, و بالا رفتن قیمت کالا, سرویس , و هزینه ها دراقتصاد سرمایه داری. بگذارید این تحقیق را با دو سؤال اساسی شروع کنم . آیا تورم در دوران مارکس در اروپا رخ داده بود ؟ آیا مارکس در مورد تورم تحقیق کرده …

ادامه مطلب