گفتگو بزبانهای دیگر

همبستگی انسانی؛قتل مهسا امینی و خیزش وسیع مردمی مهمان برنامه: شهلا دانشفر

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺قتل مهسا امینی و خیزش وسیع مردمی مهمان برنامه: شهلا دانشفر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ – ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas

ادامه مطلب

همبستگی انسانی: هزینه های نجومی تحصیل کودکان دانش آموز. تهیه و اجرا محمد شکوهی

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺هزینه های نجومی تحصیل کودکان دانش آموز تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: سهیلا دالوند ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ – ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas

ادامه مطلب

همبستگی انسانی:بحران مسکن، از گرانی تا ناامنی. با محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺بحران مسکن، از گرانی تا ناامنی تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ – ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام

ادامه مطلب

همبستگی انسانی: اعتراض مردم روستای اندریان علیه استخراج طلا

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اعتراض مردم روستای اندریان علیه استخراج طلا تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ – ۸ سپتامبر ۲۰۲۲

ادامه مطلب

همبستگی انسانی: شورای شهر ارومیه و ناسیونالیستهای ترک. با محسن ابراهیمی

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺شورای شهر ارومیه و ناسیونالیستهای ترک مهمان برنامه: محسن ابراهیمی تهیه و اجرا: ایرج رضایی مسئول فنی: صدف کورش نیا ١۰ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ١ سپتامبر ۲۰۲۲

ادامه مطلب