گفتگو بزبانهای دیگر

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: برای آزادی دستگیر شدگان انقلاب به پا خیزیم

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺برای آزادی دستگیر شدگان انقلاب به پا خیزیم تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۴ دی ۱۴۰۱ – ۴ ژانویه ۲۰۲۳ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: اخبار و رویدادهای مهم سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اخبار و رویدادهای مهم سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱ تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۳ دی ۱۴۰۱ – ۳ ژانویه ۲۰۲۳ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی؛ موضوع برنامه: نگاهی به شعار زن زندگی آزادی

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به شعار زن زندگی آزادی تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۲ دی ۱۴۰۱ – ۲ ژانویه ۲۰۲۳ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: نگاهی به مهمترین خبرهای یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به مهمترین خبرهای یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱ تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۱ دی ۱۴۰۱ – ۱ ژانویه ۲۰۲۳ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: دست آوردهای صد روز انقلاب جاری – بخش دوم شرکت کننده: محسن ابراهیمی

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺دست آوردهای صد روز انقلاب جاری – بخش دوم شرکت کننده: محسن ابراهیمی تهیه و اجرا: ایرج رضایی مسئول فنی: سهیلا دالوند ۱۰ دی ۱۴۰۱ – ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی،موضوع برنامه: دست آوردهای صد روز انقلاب جاری – بخش اول شرکت کننده: محسن ابراهیمی

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺دست آوردهای صد روز انقلاب جاری – بخش اول شرکت کننده: محسن ابراهیمی تهیه و اجرا: ایرج رضایی مسئول فنی: سهیلا دالوند ۹ دی ۱۴۰۱ – ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: نگاهی به مهمترین خبرهای پنجشنبه ۸ دی

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به مهمترین خبرهای پنجشنبه ۸ دی تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۸ دی ۱۴۰۱ – ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: …

ادامه مطلب