برنامه بزبان کردی

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: زلزله خوی و کمک رسانی فوری مردمی

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ – ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

ادامه مطلب