گفتگو بزبانهای دیگر

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: بیاری زلزله زدگان خوی بشتابیم

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺بیاری زلزله زدگان خوی بشتابیم تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۹ بهمن ۱۴۰۱ – ۲۹ ژانویه ۲۰۲۳ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: اعترافات آیت الله ها به وضعیت شکننده حکومت

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اعترافات آیت الله ها به وضعیت شکننده حکومت تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۸ بهمن ۱۴۰۱ – ۲۸ ژانویه ۲۰۲۳ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال …

ادامه مطلب