گفتگو بزبانهای دیگر

همبستگی انسانی،موضوع برنامه: فراخوان به تجمع و اعتصاب در روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺فراخوان به تجمع و اعتصاب در روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۷ آذر ۱۴۰۱ – ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: اعتصابات در صنایع نفت و پتروشیمی

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اعتصابات در صنایع نفت و پتروشیمی تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۶ آذر ۱۴۰۱ – ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

ادامه مطلب

همبستگی انسانی:موضوع برنامه: علیه احکام اعدام به پا خیزیم!

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺علیه احکام اعدام به پا خیزیم تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۵ آذر ۱۴۰۱ – ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: فراخوان تجمع و اعتصابات در روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺فراخوان تجمع و اعتصابات در روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۳ آذر ۱۴۰۱ – ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: اعتراضات و تجمعات علیه اعدام ها ادامه دارد

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اعتراضات و تجمعات علیه اعدام ها ادامه دارد تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۲ آذر ۱۴۰۱ – ۱۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: جمهوری اسلامی مجیدرضا رهنورد را اعدام کرد

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺جمهوری اسلامی مجیدرضا رهنورد را اعدام کرد تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۱ آذر ۱۴۰۱ – ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، وضوع برنامه: اعتراضات علیه اعدام در داخل و خارج

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اعتراضات علیه اعدام در داخل و خارج کشور تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۰ آذر ۱۴۰۱ – ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال …

ادامه مطلب