گفتگو بزبانهای دیگر

همبستگی انسانی، ادامه اعتراضات. برای آزادی دستگیر شدگان به پا خیزیم!

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺ادامه اعتراضات برای آزادی دستگیر شدگان به پا خیزیم تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۸ آبان ۱۴۰۱ – ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی،۴ آبان نقطه عطفی بزرگ در انقلاب مردم

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺۴ آبان نقطه عطفی بزرگ در انقلاب مردم تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۵ آبان ۱۴۰۱ – ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی،اعتراضات گسترده در چهلمین روز قتل مهسا امینی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اعتراضات گسترده در چهلمین روز قتل مهسا امینی تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۴ آبان ۱۴۰۱ – ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، از حجاب سوزان تا سلف سرویسهای مختلط در دانشگاهها

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺از حجاب سوزان تا سلف سرویسهای مختلط در دانشگاهها تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲ آبان ۱۴۰۱ – ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی:نگاهی به اخبار یکشنبه اول آبان۱۴۰۱

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به اخبار یکشنبه اول آبان۱۴۰۱ تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱ آبان ۱۴۰۱ – ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1WENIGER ANZEIGEN

ادامه مطلب

همبستگی انسانی؛نگاهی به اخبار و گزارشات اعتراضات جاری

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به گزارشات اعتراضات تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۹ مهر ۱۴۰۱ – ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

ادامه مطلب

همبستگی انسانی،نگاهی به چند خبر به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به چند خبر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۳ مهر ۱۴۰۱ – ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

ادامه مطلب

همبستگی انسانی: در اوین چه گذشت؟ ادامه اعتراضات و تجمعات دانشجویی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺در اوین چه گذشت؟ ادامه اعتراضات و تجمعات دانشجویی تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۴ مهر ۱۴۰۱ – ۱۶ اکتبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال …

ادامه مطلب