یکشنبه, ۲۶ام فروردین, ۱۳۹۷
جنبش کارگری: موانع و ضرورتهای پیش روی; گفتگوی با علیرضا نوائی و محسن ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=f-kNgBEcEUY
پنجشنبه, ۲۳ام فروردین, ۱۳۹۷
پاسخ با حمید تقوائی: چشم انداز سقوط حکومت و جایگاه حزب
https://www.youtube.com/watch?v=1lTvVW0v9sg&feature=youtu.be
چهارشنبه, ۲۲ام فروردین, ۱۳۹۷
سازمانده: سازماندهی حزب، شهلا دانشفر و حمید تقوایی. بخش اول
https://www.youtube.com/watch?v=T42Df_PuyHg
دوشنبه, ۲۰ام فروردین, ۱۳۹۷
میزگرد: حکومت در سراشیب سرنگونی، با کاظم نیکخواه و حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=JgEKyGXOuC0&feature=youtu.be
شنبه, ۱۸ام فروردین, ۱۳۹۷
میزگرد: سرنگونی و جنبش های سیاسی در ایران، با مینا احدی و اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=loEi4dzZ3yI&feature=youtu.be
شنبه, ۱۸ام فروردین, ۱۳۹۷
میزگرد: زن، ناموس، غیرت، با فریده آرمان و مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=suOwHTBwUUI&feature=youtu.be
پنجشنبه, ۱۶ام فروردین, ۱۳۹۷
پاسخ با حمید تقوائی برنامه ۲۰: جنبش کارگری بعد از خیزش دی ماه
https://www.youtube.com/watch?v=51xaw1vUKuA
پنجشنبه, ۱۶ام فروردین, ۱۳۹۷
مناظره درباره اوضاع سیاسی ایران
https://www.youtube.com/watch?v=lP75SJ5h-jc
چهارشنبه, ۱۵ام فروردین, ۱۳۹۷
اعتراضات کارگری، مسئله دستمزدها و اول مه، میزگرد ایسکرا با نسان نودینیان و محمد آسنگران
ایسکرا: با محمد اسنگران شروع میکنیم. مسئله دستمزدها در جدال همیشگی کارگران با شبکه مافیایی بنام دولت و حکومت اسلامی موفقیتش با چه شاخصی اندازه گیری میشود که مدام کارگران و مزدبگیران برای حتی همان دستمزدهای زیر خط فقر هر روز دست به اعتراض و اعتصاب میزنند؟   محمد آسنگران:  همچنانکه شما هم اشاره کردید جدال طبقه کارگر با دولت و کارفرمایان ...
سه شنبه, ۱۴ام فروردین, ۱۳۹۷
‌گفت وگو: بحران خاورمیانه، اختلاف عربستان سعودی و جمهوری اسلامی،گفتگو با محمد آسنگران
https://www.youtube.com/watch?v=LFgKi3t0XPI&feature=youtu.be
 
1 192 193 194 195 196 204
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی