گفت و گو

پاسخ: درباره جنگ فاجعه آميز در خاورميانه- مصاحبه با حمید تقوایی

تدوین شده بر مبنای مصاحبه با کانال جدید حسن صالحی: حزب در اطلاعیه اش در مورد جنگ میان نیروهای اسلامی و اسرائیل آنرا جنگی ارتجاعی علیه مردم در هر دو سو دانسته است. در اینکه حماس یک نیروی ارتجاعی است شکی نیست اما آیا درد و رنج مردم فلسطین در …

ادامه مطلب