گفت و گو

اوضاع سیاسی و احزاب ناسیونالیست کرد در کردستان مصاحبه ایسکرا با نسان نودینیان

نزدیک به یک ماه از علنی شدن “نشست” نمایندگان “مرکز همکاری احزاب کردستان” یعنی حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، دو سازمان زحمتکشان (مهتدی و ایلخانی زاده) با جمهوری اسلامی میگذرد. در این مدت مواضع سیاسی احزاب  در کردستان چپ و راست در دسترس مردم قرار گرفته است. به …

ادامه مطلب