گفت و گو

رودرو با یک با یک پاسدار-ولتر. گفتگو با جمیله میرکی و ناصر کشکولی از فعالین حزب کمونیست کارگری

انترناسیونال:شما در جلسه سخنرانی سروش حضور داشتید. ویدئوهایی منتشر شده نشان میدهد که افراد متعددی با سئوالهایشان از سروش در باره انقلاب فرهنگی و نقش ایشان در سرکوب دانشجویان و استاتید دانشگاه ها فضای جلسه را تحت تاثیر قرار دادند. واکنش سروش و برگزارکنندگان و همچنین حضار در سالن چه …

ادامه مطلب