گفت و گو

مبانی سیاست حزب کمونیست کارگری ایران برای تامین رهبری انقلاب و کسب قدرت سیاسی میزگرد تلویزیون کانال جدید با حمید تقوایی، مصطفی صابر و اصغر کریمی

   کیوان جاوید: اخیرا دفتر سیاسی حزب قطعنامه ای را با این مضمون تصویب کرده است: مبانی سیاست حزب برای تامین رهبری انقلاب و کسب قدرت سیاسی. در این میزگرد حمید تقوایی، مصطفی صابر و اصغر کریمی شرکت دارند.   در بند اول قطعنامه گفته شده کاپیتالیسم ریشه همه مصائب …

ادامه مطلب

جنبش حق تشکل را سازمان دهیم!  مصاحبه با حمید تقوائی درباره تشکلهای کارگری

بخش اول مبحث تشکل کارگری یک موضوع قدیمی است که در مقاطع مختلف و از زوایای گوناگون مورد بحث قرار گرفته است. یک نکته مرکزی در این بحثها در چهار دهه گذشته و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی این سوال است که چرا تشکل توده ای کارگران وجود ندارد و چگونه …

ادامه مطلب