تصویر روز

چهار سال پس از حمله تروریستی به هفته‌نامه شارلی هبدو: دشمنان روشنگری هنوز فعالند

rfi چهار سال از حمله تروریستی به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی هبدو در پاریس گذشت. حادثه‌ای که نقطه عطفی در تاریخ رویارویی فرانسه با تروریسم بود. مراسمی هم در یادبود جانباختگان این حادثه تروریستی در محل دفتر نشریه برگزار شد. چهار سال پس از آنکه آزادی قلم در فرانسه مورد …

ادامه مطلب