سه شنبه, ۹ام دی, ۱۳۹۹
خطاب به کسانی که به جای حمایت و پشتیبانی از مبارزات کارگری و توده ای، در صدد تضعیف آن هستند!
طی چند روز گذشته، از زمانی که کارگران هفت تپه از همه مردم درخواست حمایت از تجمعشان در روز 3دی99 مقابل دادگستری در تهران کردند و به دنبال آن اسماعیل بخشی نیز در همین راستا با هشتک "حرف ما یک کلام خلع ید والسلام" بر درخواست کارگران تاکید کرد، عده ای شروع به تخطئه آن کردند.معلوم است که این اشخاص ...
یکشنبه, ۲۷ام اسفند, ۱۳۹۶
نگرانی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری را جدی بگیرید!
حسن صادقی نسبت به برگزاری مراسمات فرمایشی دولتی روز کارگر ابراز نگرانی جدی کرد و به همه دستگاهها این گونه هشدار داد: اگر حواسمان نباشد ما و شما را بر دیوار خواهند کوبید! حسن صادقی ضمن اعتراف به تعلق داشتن پایین ترین میزان حقوق در جهان به کارگران ایران که خود او دیگر عوامل همدستش در نزول این بلا بر سر ...
 
آرشیو نوشته های:
جوانمیر مرادی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی