سه شنبه, ۲۹ام بهمن, ۱۳۹۸
نگاه روز: اهمیت تجمع دانشجویان امیر کبیر- شادی شوشتری با اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=GHQHc9Lxprs
سه شنبه, ۲۹ام بهمن, ۱۳۹۸
زندانیان سیاسی: وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر- سهیلا دالوند با سحرالیاسی
https://www.youtube.com/watch?v=kFjDqiCXPFs
سه شنبه, ۲۹ام بهمن, ۱۳۹۸
رو در رو:حداقل دستمزد۹۹ برای زندگی یا برای زنده ماندن- با صلاح سنه
https://www.youtube.com/watch?v=ooXZHuVx1eM
سه شنبه, ۲۹ام بهمن, ۱۳۹۸
گفت و گو: افول سه روزه یک ضد قهرمان- سیما بهاری با فاتح بهرامی
https://www.youtube.com/watch?v=gwl5d_FRjmo
دوشنبه, ۲۸ام بهمن, ۱۳۹۸
گفت و گو: ورزشکاران و اعمال فشار از جانب جمهوری اسلامی- سیما بهاری با داوود شعبانپور (مراد شیخی)
https://www.youtube.com/watch?v=9Pa-9QQ0wVk
یکشنبه, ۲۷ام بهمن, ۱۳۹۸
نگاه روز: ملاحت مرتضوی با شهناز مرتب: کاشت نهال در گرامیداشت یاد جانباختگان سقوط هواپیما در ایران
https://www.youtube.com/watch?v=BTXk2lga21c
یکشنبه, ۲۷ام بهمن, ۱۳۹۸
کارگران: تشدید سیاست زندانها علیه فعالین؛ اخبار، بیانیه ها، کارزارها و دستگیریها
https://www.youtube.com/watch?v=Tl-hXcD9J9A
یکشنبه, ۲۷ام بهمن, ۱۳۹۸
نه به اعدام: دستگیرشدگان آبان و دی ماه در ایران و قتل عامدانه سرنشینان هواپیمای ۷۵۲
https://www.youtube.com/watch?v=ZPI_WXO9LkU
یکشنبه, ۲۷ام بهمن, ۱۳۹۸
۲۵بهمن را بیاد کشته ها خیزش آبان ۹۸هواپیما اوکراینی در شهرها و دانشگاه ها ایران بر پا کنیم
https://www.youtube.com/watch?v=igmqjiDNz88
جمعه, ۲۵ام بهمن, ۱۳۹۸
میزگرد: جایگاه جنبش کارگری در امر سرنگونی
https://www.youtube.com/watch?v=Ig1Bsduq-UA
 
1 2 3 4 98
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com