پنجشنبه, ۲۷ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
خط آتش: چپ و راست – سپاه پاسداران، حشد الشعبی در ایران، آسانژ
لینک برنامه از اینجا
چهارشنبه, ۲۶ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
موانع و راه حل همکاری نیروهای چپ و کمونیست مصاحبه ایسکرا با محمد آسنگران
ایسکرا : همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان به دلیل سیاست کومله و نزدیکیش به جریانات ناسیونالیست کرد در کمیته دیپلوماسی دچار مشکل شده است. متعاقب اطلاعیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری در نقد این همکاری که در تضاد با بیانیه نیروهای چپ و کمونیست بود  و پاسخ غیر مسئولانه کومله عملا این همکاری متوقف شده است. اخیرا مصاحبه هایی ...
چهارشنبه, ۲۶ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
برای یک دنیای بهتر: خطر جنگ، سیاست ما
لینک برنامه از اینجا
دوشنبه, ۲۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
ورشکستگی اقتصادی و تاثیر آن بر فضای سیاسی- با کاظم نیکخواه
لینک برنامه از اینجا
دوشنبه, ۲۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
آزادی های فردی در نظامهای سرمایه داری و سوسیالیسم- با محسن ابراهیمی
لینک برنامه از اینجا
دوشنبه, ۲۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
خیابان: موج جدید رقصهای دسته جمعی در مدارس ایران
لینک برنامه از اینجا
شنبه, ۲۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
نگاه روز با حسن صالحی: رژیم اسلامی اروپا را تهدید کرده است
لینک برنامه از اینجا
شنبه, ۲۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
نه به اعدام: اخبار مهم هفته، علیه فتوا و اعدام کودکان و گرازش از اول ماه مه
لینک مصاحبه از اینجا
شنبه, ۲۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
کالج اینترنتی: مبانی کمونیسم کارگری: برنامه دهم- با مصطفی صابر
لینک مصاحبه از اینجا
شنبه, ۲۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
کارگران: بررسی بندهای قطعنامه های اول ماه مه – سونامی گرانی و پاسخ مردم
لینک برنامه از اینجا
 
1 2 3 4 53
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com