گفت و گو

پیام حمید تقوائی: شنبه ٢٥ شهریور روز بازایستادن همه چرخها و تسخیر خیابانها

متن کتبی پیام ویدیوئی حمید تقوائی بمناسبت سالروز انقلاب٢٥ شهریور روز ویژه و مهمی در سیر انقلاب ما است. سال گذشته در چنین روزی دژخیمان حاکم ژینا مهسا امینی را به قتل رساندند و بدنبال آن انقلاب عظیمی شکل گرفت، انقلاب زن زندگی آزادی، که تا امروز در عرصه های …

ادامه مطلب