گفت و گو

وقاحت در جنایت! نگاهی به حملات شیمیایی به مدارس و درماندگی حکومت- مصاحبه با حمید تقوایی

تدوین شده بر مبنای مصاحبه حمید تقوایی با کانال جدید حسن صالحی: بحث در مورد مساله جنایت عامدانه مسمومیت های سریالی در جامعه همچنان داغ است و واکنش های مختلفی را هم باعث شده است. علیه این جنایت هولناک اعتراضاتی صورت گرفته و جمهوری اسلامی هم واکنش های متعددی نشان داده …

ادامه مطلب