گفت و گو

پاسخ: انقلاب و اتحاد- مصاحبه با حمید تقوایی

انقلاب و اتحاد تدوین شده بر مبنای مصاحبه با کانال جدید حسن صالحی: از ابتدای انقلاب جاری موضوع اتحاد مردم مطرح بوده است. هم در مبارزات خیابانی شاهد شعارهای وحدت بخش بوده ایم و هم احزاب و نیروهای سیاسی برای کنار هم قرار گرفتن و متحد شدن در تلاش بوده …

ادامه مطلب