چهارشنبه, ۲۶ام شهریور, ۱۳۹۹
پاسخ: جایگاه اعتصابات کارگری در جنبش سرنگونی – گفتگوی خلیل کیوان با حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=EMa4X6BccEw
چهارشنبه, ۲۶ام شهریور, ۱۳۹۹
گفت و گو: دستاوردهای کمپین گسترده برای نجات جان هوشمند علیپور- سیما بهاری با هژارعلیپور وپریسا پوینده
https://www.youtube.com/watch?v=iv-LJBgRuwY
چهارشنبه, ۲۶ام شهریور, ۱۳۹۹
گفت و گو: اعتصاب کارگران صنعت نفت: دستاوردها، کشاکش ها – سیما بهاری با شهلا دانشفر
https://www.youtube.com/watch?v=Grqz4s2gspI
چهارشنبه, ۲۶ام شهریور, ۱۳۹۹
برای آزادی زندانیان سیاسی: اعدام نوید افکاری (برای طنابشان دنبال گردن می گردند) – با شعله پاکروان
https://www.youtube.com/watch?v=UPnufiLB_0Y
سه شنبه, ۲۵ام شهریور, ۱۳۹۹
نه به اعدام: ویژه برنامه اعدام نوید افکاری – نوشین کدخدایی با حسن صالحی و مینا احدی-
https://www.youtube.com/watch?v=-R4eGYzfacY
یکشنبه, ۲۳ام شهریور, ۱۳۹۹
کودکان مقدمند: کیفرخواست خیزش آبان – گفتگوی سیامک بهاری با رها بحرینی – ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰
https://www.youtube.com/watch?v=2TTMOiYzwSA&feature=youtu.be
شنبه, ۲۲ام شهریور, ۱۳۹۹
گفتگو با مینا احدی در مورد احکام اعدام و زندان علیه برادران افکاری
صدور حکم اعدام نوید افکاری و حکم ۵۴ سال زندان برای برادرانش وحید و حبیب افکاری که از معترضین دستگیر شده در اعتراضات سراسری ۹۷ بودند اعتراضات وسیع و بسیار گسترده ای در ایران و سطح جهان داشته است. اخیرا صدا و سیمای جمهوری اسلامی به روال معمول یک شوی تلویزیونی در مورد اینکه نوید افکاری به قتل اعتراف کرده ...
جمعه, ۲۱ام شهریور, ۱۳۹۹
باهم: یا سوسیالیسم یا توحش، گفتگو با عتیق اروند – پیامهای بینندگان درباره سازش با طالبان
https://www.youtube.com/watch?v=q6FTjeZ6QFw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0UhLZqyBkYRpq1vpaBl4P-Do4xBTZCk5gxLiLIZjPuc2cjw117UrCLMzs
جمعه, ۲۱ام شهریور, ۱۳۹۹
پاسخ: عفو بین الملل: جمهوری اسلامی؛ ویرانگر انسانیت – گفتگوی خلیل کیوان با حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=KHARH4U8U8k&feature=emb_logo
سه شنبه, ۱۸ام شهریور, ۱۳۹۹
نگاه روز: مدارس و کرونا در ایران – گفتگوی ساناز سینایی با سیامک بهاری
https://www.youtube.com/watch?v=Y1sPYHfceqw
 
1 21 22 23 24 25 156
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی