جمعه, ۲۵ام خرداد, ۱۳۹۸
میزگرد: اهمیت نهادهای مبارزاتی در نبرد با جمهوری اسلامی
لینک برنامه از اینجا
جمعه, ۲۵ام خرداد, ۱۳۹۸
نگاه روز : روز جهانی زندانیان سیاسی- با پریسا پوینده
لینک برنامه از اینجا
جمعه, ۲۵ام خرداد, ۱۳۹۸
رو در رو: علی رضا شیر محمدی و سهیل عربی و زندان و زندان فشافویه- محمود احمدی با فرنگیس مظلوم
لینک برنامه از اینجا
چهارشنبه, ۲۳ام خرداد, ۱۳۹۸
برای یک دنیای بهتر: “جنگ و صلح”؟ کدام چشم انداز؟
لینک برنامه از اینجا
سه شنبه, ۲۲ام خرداد, ۱۳۹۸
حمید تقوائی: جنبشهای اعتراضی، جنبش سرنگونی و موقعیت راست و چپ در ایران- ژوئن ۲۰۱۹
جنبشهای اعتراضی، جنبش سرنگونی و موقعیت راست و چپ در ایران لینک برنامه از اینجا
جمعه, ۱۸ام خرداد, ۱۳۹۸
نه به اعدام: درباره تعرض حکومت به وکلای دادگستری در ایران- با حسین احمدی نیاز
لینک برنامه از اینجا
جمعه, ۱۸ام خرداد, ۱۳۹۸
نگاه روز: اقتصاد ایران در سال جاری- با اصغر کریمی
لینک برنامه از اینجا
جمعه, ۱۸ام خرداد, ۱۳۹۸
گفت و گو: درباره روز جهانی پریود- با کیسی ورشوی، گلشن حیدری و حسین خدایی فر
لینک برنامه از اینجا
پنجشنبه, ۱۷ام خرداد, ۱۳۹۸
خیابان: پرچم، سرود ملی و ناسیونالیسم
لینک برنامه از اینجا
پنجشنبه, ۱۷ام خرداد, ۱۳۹۸
نگاه روز: سی سال پس از مرگ خمینی، جمهوری اسلامی و مردم- با شهاب بهرامی
لینک برنامه از اینجا
 
1 2 3 4 5 58
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com