ایسکرا می پرسد: بمناسبت هشت مارس روز جهانی زن. عزیزه لطف الهی پاسخ میدهد

ایسکرا: هشت مارس روز جهانی زن در راه است. زنان طی چهار دهه حاکمیت سیاه اسلامی در ایران مدام مورد تعرض از سوی قوانین اسلامی و حامیان این قوانین بوده اند. زنان هم طی این سالها هیچگاه ساکت ننشسته و این تعرضات را با مبارزه ای هر روزه پاسخ داده اند. در شرایط پر تحول ایندوره نقش و جایگاه مبارزه زنان برای دست یابی به حقوق انسانی و برابری طلبانه را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

عزیزه لطف اللهی: نزدیک به چهار دهه است که زنان از ابتدایی ترین حق خود محروم بوده اند اما دادخواهی زنان از یک سو و از سوی دیگر تعرضی که حاکمیت و قوانین اسلامی ضد زن علیه زنان بکار گرفته است نه تنها نتوانسته است زنان را برای دست یابی به حقوق برابر و انسانی خود عقب براند بلکه این کیفرخواست قادر شده است که طرحهای ارتجاعی گشتها و اسیدپاشان را یکی پس از دیگری بشکست بکشاند.

امروزهم یک‌بار دیگر ابراز وجود علنی و جسورانه  زنان علیه حجاب اجباری، علیه کنترل و خشونت دولتی سازمان‌یافته، و علیه نمادهای برده‌گی و انقیاد زن در رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی، محکی برای سنجش تلاش و مبارزه برای دست یابی به حقوق برابر و انسانی است. تاریخ مبارزات ۳۹ ساله زنان و مردان علیه حکومت اسلامی در ایران به‌روشنی نشان می‌دهد که چگونه سرنوشت کلیت جامعه به سرنوشت نیمی از جامعه یعنی زنان گره‌ خورده است و چرا آزادی و برابری جامعه با آزادی و برابری زنان سنجیده شده و میتواند متحقق شود.

مقاومت ۳۹ ساله‌ و تعرض زنان علیه حجاب اجباری و دیگر قوانین ارتجاع اسلامی در همه‌ جا از مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، کارخانه، و غیره نشان دهنده این است که زنان در عرصه‌های مختلف مبارزاتی، خصوصاً مبارزه علیه حجاب اجباری نقش مهمی در ضربه زدن به قوانین ارتجاعی و ضد زن رژیم ایفا کرده اند.

حرکت سنت شکنانه و انقلابی دختران خیابان انقلاب یک نقطه عطف تاریخی در مبارزه علیه حجاب اجباری بود و قابل باز پس گیری نیست و بیش از هر چیز گویای مخالفت زنان علیه حجاب اجباری است که توسط رژیم جمهوری اسلامی به مدت چهل سال بر زنان تحمیل‌شده است. حجاب برداشتنِ زنان، جسارت و شجاعت آنان در هر سن و سالی اکنون دیگر به یک حرکت عمومی تبدیل شده است. درواقع زنان با برداشتنِ حجاب، شکل نوینی از مبارزه را خلق کرده‌اند که فشرده‌ی چهل سال مبارزه و مقاومت در برابر حجاب اجباری و سایر عرصه‌های ستم بر زن است. نوین بودن حرکت دختران خیابان انقلاب در این است که قانون حجابِ اجباری را به دست خود لغو می‌کنند. این مبارزه پتانسیل این را دارد که ب‌طور متشکل و آگاهانه به مبارزه‌ میلیون‌ها زن در ایران بدل شود.

هشت مارس امسال میتواند و قادر است که این جنس از حرکتهای انقلابی علیه تمامی قوانین و فرامین اسلامی را در ابعاد گسترده ای بنمایش بگذارد. حجاب و دیگر قوانین اسلامی ضد زن ستون و تکیه گاه حکومت اسلامی بوده است. با درهم کوبیدن ستونهای اسلامی ضد زن توسط مردان و زنان آزادیخواه و برابری طلب، مبارزات جاری در جامعه را میتوان وارد مرحله جدیدی در تعرض به کلیت نظام اسلامی کرد.

 

ایسکرا ۹۷۲

اینرا هم بخوانید

بمناسبت  ۲۵ نوامبر روز مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان

  روز ۲۵ نوامبر از سوی سازمان ملل متعهد روز جهانی رفع خشونت علیه زنان …