پیام نسرین رمضانعلی بمناسبت آغاز سال ١٣9٦ شمسی خطاب به مردم کردستان ایران

من نسرین رمضانعلی امسال این افتخار را دارم از طرف کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران پیام سال نو را تقدیم حضورتون بکنم.

سال نو بر همه شما مبارک باد!

سالی را که پشت سرگذاشتیم سالی پر از مبارزه و تلاش بود، سالی که همچنان پر از شور زندگی و تغییر بود، سالی که مردم حکومت هار اسلامی را به مصاف طلبیدند.

سال ١٣٩٥ سال ابتکارات  فعالین عرصه های اجتماعی و مدنی در جهت سازماندهی مردم در جامعه بود.

اقدامها و کمپینهای فعال علیه اعدام عرصه مثبت و انسانی بود که خواست امیال بشریت متمدن را نمانیدگی کرد، ده ها نفر از مرگ و اعدام و حلق آویز شدن نجات پیدا کردند. در راس این حرکت مثبت و انسانی ده ها نفر از فعالین زنان، مدنی و کارگری حضور فعال داشتند.

کمپین علیه جاده های ناامن و علیه  بیتفاوتی نهادهای جمهوری اسلامی خود عرصه ای گسترده از پیرانشهر تا بانه و سنندج در دفاع  از جان و زندگی مردم بود.

سال ١٣٩٥ در واقع سال ابتکارات توده ای و اجتماعی  مردم بود، سال ده ها اقدام ابتکاری و نزدیکی و اتخاد، همه گیر بودن خواستها و اعتراضات بود. سال  نوید بخش آزادی و دفاع از کرامت انسانی  همگام با مردم در سطح سراسری بود.

دفاع از حق دوچرخه سواری زنان، سه شنبه های بدون خودرو، و دفاع از محیط زیست سالم، دفاع از حق حیات حیوانات، دوچرخه سواری زنان و مردان و تجمع های اعتراضی معلمان، گلگشت های جمعی،  گرامی داشت یاد قربانیان فاجعه پلاسکو، حمایت از کارگران کولبر، اعتراض شبانه روزی کارگران کشت صنعت مهاباد، راه پیمایی و اعتراضات کارگران فولاد قروه و ده ها اعتراض و مبارزه پرشور که فضای اجتماعی را بطرف مبارزه و اتحاد هدایت کرد.

 

سال ١٣٩٥ با تمامی افت خیزهایش سال مبارزه شما مردم آزادیخواه و برابری طلب بود.

امیدوارم سالی که پیش رو داریم سالی پر از موفقیت برای مردم باشد.

سالی که دامنه اعتراضات سراسری تر و نوید دهنده سرنگونی حکومت هار اسلامی باشد.

در پایان زیباترین آرزوهایم را آراسته شما مردم مبارز و آزادیخواه میکنم.

 

سال نو رو به شما صمیمانه تبریک میگم.

جشن نوروز را با شادی و پایکوبی به ناقوس مرگ حکومت اسلامی تبدیل بکنید.

نوروزتان پیروز باد بهارانتان خجسته

 

یکم فروردین ١٣٩٦

 

ایسکرا  876

اینرا هم بخوانید

این طرح شما شکست خورد! حجاب سمبل بی حقوقی زن است!

(گزارشی درباره شکست نمایشگاه نقاب) خانم زلینا پفرونر (Selina Pfrüner) مستند ساز و عکاس  ساکن …