آران رضایی

آزادی فوری زندانیان سیاسی امر فوری انقلاب کارگری ما!

در پی اعتراضا ت و مبارزات سراسری و برحق کارگران و زحمتکشان و مردم ازآدیخواه و برابری طلب ایران، رژیم فاشیست اسلامی عده بسیاری از جوانان و شهروندان کشورمان را دستگیر و زیر فشار و شکنجه های خود قرار داده است. قاتلان و شکنجه چی های حقیر و بزدل رژیم …

ادامه مطلب

گونی اسلامی و عقب نشینی رژیم!

رییس لباس رسمی ها (پلیس تهران) اعلام کرده است کسانی که”غفلتا ” توهین پوشش ضد انسانی گونی اسلامی(حجاب)و قوانین اسلامی را رعایت نکنند دیگر بازداشت نخواهند شد بلکه برای اصلاح رفتارشان(؟) به کلاس های آموزشی (آخوند سراها) میروند. ایشان مرقوم فرمودند از این به بعد به عدم رعایت “شئونات اسلامی” …

ادامه مطلب

کولبران بخشی از طبقه کارگر کردستان هستند!

توضیح: کار کولبری که در امتداد مرزهای کردستان تحت اشغال رژیم اسلامی سرمایه به شغل و منبع در امد بخش بزرگی از جمعیت بیکارمنطقه تبدیل شده است در رده کارهای فوق العاده سخت و خطر ناک قرار دارد. کولبری یکی از بیشمار پدیده های درد ناک و آزار دهنده اجتماعی …

ادامه مطلب