بابک شفق

رهبریت  و سکوی قدرت سیاسی

توضیح: بعد از پلنوم ٤٨ که در تاریخ ١١و ١٢مه ٢٠١٨ برگزار شد، فعالینی از ایران در مورد سخنرانی افتتاحیه حمید تقوائی ، ” حزب رهبر انقلاب وجود دارد” مندرج درانترناسیونال ٧٦٥ ، از طریق تلفن و یادداشت نظر مثبت خود را با ما در میان گذاشتند. در اینجایکی از …

ادامه مطلب

 نگرشی بر نقد آذر ماجدی در مورد حمید تقوایی

اخیرا در پلنوم 48 حزب کمونیست کارگری حمید تقوایی در مورد حزب رهبر سخنانی بیان کرده است که واکنش های  متفاوتی رابه همراه داشته است از جمله آذر ماجدی نقدی بر علیه آن  ارایه داده است . ما دراین  نوشته کوتاه نگرش حمید تقوایی و نقد اذر ماجدی را می …

ادامه مطلب

رهبریت سکوی قدرت سیاسی

 اخیرا حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری در سخنرانی جالب و تکان دهنده ادعا کرده است حزب کمونیست کارگری رهبرکلیت جامعه است . سخنرانی حمید تقوایی به نظر من نکات تامل برانگیزی دارد ،خصوصا برای چپ ها ی که دغدغه شأن آرمانهای سوسیالیستی است . من دراین نوشته به چند …

ادامه مطلب

مصاحبه با بابک شفق در مورد کمک رسانی به مردم زلزله زده منطقه کرمانشاه

فراز آزادی : شما از نزدیک شاهد کمک رسانی مردم تبریز به مردم زلزله زده منطقه کرمانشاه بودید، ابتدا برای ما توضیح دهید که این کمکهای مردمی و انساندوستانه در تبریز و شهرهای اذربایجان چگونه بود؟ بابک شفق:در ابتدا میخواهم این ضایعه را به مردم مناطق زلزله زده که عزیزانشان …

ادامه مطلب