بهروز برزو

بحثی در باره دستمزد ۱۴۰۱

با نزدیک شدن به روزهایی پایانی سال ۱۴۰۰مجدداً در فضای عمومی ایران بحث‌ها و مطالبی در رابطه با موضوع حداقل دستمزد سال آینده مطرح می‌شود. این بحث‌ها که غالباً نهادهای حکومتی و تشکل‌های وابسته به نظام سیاسی در آن مشارکت دارند، در پی کشف یک رقم است. به عبارتی مجموعه این افراد …

ادامه مطلب

نکاتی پیرامون سخنان محمد حبیبی در وبینار زمانه

در سی سال اخیر بحث‌ها و رویکردهای متفاوتی نسبت به مفهوم طبقه و اهمیت تحلیل طبقاتی در میان جریان‌های رسمی و غیر‌رسمی چپِ داخل ایران در گرفته است، از جریان‌های به اصطلاح روشنفکری دهه هفتاد (یا به عبارتی روشنفکران غیر ارگانیک) تا چپ‌های سنتی( یا به عبارتی مارکسیست‌های ایدئالیست). برخی …

ادامه مطلب

مجمع عمومی و شورا

کارگر کمونیست ۷۱۰طی سالیان اخیر دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر ایران پیام روشنی برای فعالین اجتماعی و رادیکال داشته است. تکرار مجدد پیام کارگرِ مبارز جو هیل، که پیش از اعدام خطاب به کارگران و همرزمانش گفته بود؛ وقتتان را برای سوگواری هدر ندهید، سازماندهی کنید.گرایش وسیع بخش رزمنده‌ی طبقه کارگر …

ادامه مطلب

درباره شعار ما همه با هم هستیم

شعار «ما همه با هم هستیم» نتیجه‌ مجموعه مطالبات انباشته شده در طی سالیان اخیر در بخش‌های مختلف جامعه است که در خیابان به این شکل ظهور و بروز کرده. پس از سرکوب انقلاب 57 توسط ضد انقلاب که به‌وسیله جنگ 8 ساله و سرکوب عریان چند هزار نفری عناصر …

ادامه مطلب