فاطمه عسگری

نه به سر هم بندی مطالبات معلمان!

نادیده گرفته شدن معیشت چند میلیون معلم بدون توجه به عدم تطابق حقوق پایه آنان با تورم در حالیکه حقوق زندانبان بیشتر از حقوق معلم است، نماید آشکار بر دهن کجی حکومت اسلامی بر حق و حقوق، مقام، منزلت و نقش مهم این بخش از زحمتکشان جامعه در پایه ریزی …

ادامه مطلب

بوی ماه مهر؛ چالش پیشروی معلمان، فرهنگیان و بازنشستگان

در طی۴۳ سال، حکومت تحمیلی دزد سالاربجای پرداخت حقوقی متوازن با تورم با عناوینی تحت عنوان برجستگی، پایه، گروه تشویقی، رتبه بندی، فوق‌العاده ویژه و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در بعضی موارد در حد وعده وعید بوده، فقط سعی در اختلاف انداختن بین معلمان و استفاده از فرصت بوده است.عدم …

ادامه مطلب

درباره قیام مردمی در خوزستان

مردم خوزستان بعد از سالها درگیری با مشکلات عدیده ای که در طی ۴۲ سال گذشته عامل اصلی آن چیزی بجز سیاستهای دزد محورانه حکومت اسلامی نبوده است، به تنگ آمده اند. مردم منطقه واقف از اینکه حکومت بعد از اعتراضات و اعتصابات گسترده و طولانی مدت کارگران بخصوص هفت …

ادامه مطلب

موقعیت مبارزات طبقه کارگر، معلمان و زحمتکشان در آستانه انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری، حکومت اسلامی در ایران

علی رغم افزایش مشکلات فلاکت بار و فشار های تحمیلی حکومت دزدمحور اسلامی بر طبقه کارگر و زحمتکش جامعه هر روزه شاهد اعتراضات گسترده گروههای مختلف از توده های مردمی زیر فشار جمهوری اسلامی هستیم.چند ماهی است که مردم در داخل و خارج کشور خوشحالنداز اینکه کارگران کارخانه نیشکر هفت …

ادامه مطلب

اول ماه مه روز کارگر؛ پیش به سوی اداره شورایی

در سال ۱۸۵۶ کارگرهادر استرالیا کار را تعطیل کرده وخواستار تقلیل ساعت کار به هشت ساعت در روز شدند.این آغازی در جهت دفاع وخواست سایر حقوق برحق کارگران در مقابل سرمایه دار مفت خور بود.روز کارگر اعتراض در مقابل حقوق زیر فقر ،عدم امنیت شغلی ،حتی عدم امنیت جانی بعلت …

ادامه مطلب

نگاهی به وضعیت معیشتی معلمان و مزدبگیران آموزش و پرورش؛ راه پیشرو، اداره شورایی و کرونا

سالهاست این طبقه زحمتکش با وعده های تو خالی یکسان سازی حقوق در شرایط اسفناک قرار دارند و علارقم اعتراضات و مطالبه گری از مکاتبات، اعتراضات، تحصن و بیانیه های مختلف کتبی چه در مشکلات معیشتی و چه دیگر مطالبات برحقشان ثمره‌ای جز بگیر و ببند و زندان حاصلشان نشده‌ …

ادامه مطلب

روز جهانی معلم؛ تبریک و یا یادآوری مصائب معلمان!

خوب است به عنوان فعال سیاسی و یکی از اعضای اردوی بازنشستگان آموزش و پرورش به بخشی از مشکلات کارکنان حوزه تعلیم و تربیت کشور اشاره کنم؛ مشکل معیشتی مزدبگیران آموزش و پرورش فقط مربوط به فضای امروز فلاکت بار سیاسی و اقتصادی و یا تحریم ها نیز مستقیما مربوط …

ادامه مطلب

دست اندازی سپاه و عناصر آن به شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش!

سالهاست کارمندان و بازنشستگان آموزش و پرورش با شرکت تعاونی‌های مختلف همچون تعاونی مسکن آموزش و پرورش که مربوط به این سازمان و نهاد دولتی است، مشکلات فراوانی دارند. لازم به ذکر است فه‌السابق متقاضیان مسکن از این شرکت‌ها وهمچنین بدنه اداری(کارمندان) تعاونی مسکن آموزش و پرورش از کارمندان و …

ادامه مطلب