یکشنبه, ۴ام خرداد, ۱۳۹۹
نقطه سر خط! بوسیدن جرم نیست
کارگر روبات نیست. کارگر و هم طبقه ای هایش جمعی مچاله شده و محدود به یک صنف با خواسته های فقط اقتصادی و معیشتی نیستند. این دید دگم، کلیشه ای و بسته بندی شده بخصوص در جامعه ای جون ایران هیچ دردی از دردهای بی پایان طبقه کارگر دوا نخواهد کرد. اتفاقا شدیدا مضر و مرتجعانه و گمراه کننده به ...
سه شنبه, ۲۳ام آبان, ۱۳۹۶
زلزله و سونامی در ژاپن و زلزله در ایران
در مورد زلزله و سونامی سال 2011 ژاپن گفتنیها بسیار است. بویژه آنکه تخریب و وقوع انفجار و توقف ژنراتورهای برق رسانی در نیروگاه های اتمی فوکوشیما موجبات هراس و نگرانی و بیش از آن موجبات فاش شدن حقایق کتمان شده بسیاری در مورد وضعیت امنیتی آنها را در نزد افکار عمومی داخلی و بین المللی دامن زد. متاسفانه آنچه ...
 
آرشیو نوشته های:
جمال صابری
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی