دوشنبه, ۲۷ام بهمن, ۱۳۹۹
صدای اعتراض پرستاران باشیم
جامعه پرستاری ایران بار دیگر در غم از دست دادن همکاری فرو رفت. اما غمی تلختر و جانسوزتر. مهشید گودرز پرستار بیمارستان لقمان که باردار هم بود و به علت حاد شدن بیماری کرونا جان خود را از دست داد. فرزند او به دنیا آمد و او فوت کرد. پرستاران از شروع همه گیری ویروس کرونا با از جان گذشتگی در ...
سه شنبه, ۲۱ام بهمن, ۱۳۹۹
خواستهای پرستاران خواستهای کل جامعه است
استخدام دائمی درخواست اصلی پرستاران کارگر کمونیست ۶۶۱از بهمن سال ۱۳۹۸ با شروع بیماری کرونا که تا به امروز نیز ادامه دارد، سالی پر فشار برای کادر درمان به خصوص پرستاران ایران بوده است. مراجعه بسیار زیاد و بی سابقه بیمار به علت بیماری کرونا، پر بودن همه ظرفیت بیمارستان ها و گاه اضافه نمودن تخت های اضافی در ...
 
آرشیو نوشته های:
میترا آذرخش
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی