میترا آذرخش

صدای اعتراض پرستاران باشیم

جامعه پرستاری ایران بار دیگر در غم از دست دادن همکاری فرو رفت. اما غمی تلختر و جانسوزتر. مهشید گودرز پرستار بیمارستان لقمان که باردار هم بود و به علت حاد شدن بیماری کرونا جان خود را از دست داد. فرزند او به دنیا آمد و او فوت کرد. پرستاران …

ادامه مطلب

خواستهای پرستاران خواستهای کل جامعه است

استخدام دائمی درخواست اصلی پرستاران کارگر کمونیست ۶۶۱از بهمن سال ۱۳۹۸ با شروع بیماری کرونا که تا به امروز نیز ادامه دارد، سالی پر فشار برای کادر درمان به خصوص پرستاران ایران بوده است. مراجعه بسیار زیاد و بی سابقه بیمار به علت بیماری کرونا، پر بودن همه ظرفیت بیمارستان …

ادامه مطلب