دوشنبه, ۱۳ام بهمن, ۱۳۹۹
عذر خواهی نماد مرگ جانی است!
زمانی جمهوری اسلامی در قدرت بود و پوزش و عذرخواهی و توبه فقط خاص مخالفین بود و جمهوری اسلامی به عنوان نماینده‌ خدا روی زمین هرگز کارش به طلب پوزش بابت اشتباهاتش نمیکشید . اما مدتیست که شاهد عذر خواهی و طلب بخشش از سوی عناصر و روسایی از جمهوری هستیم. اشتباه نکنم از وقتی که از مازیار ابراهیمی و همرانش ...
 
آرشیو نوشته های:
منصور ترکاشوند
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی