یادداشتها

گسترش اعتراضات کارگری در متن فضای انقلابی- شهلا دانشفر

اعتراضات کارگری گسترده تر شده است. در این هفته شاهد اعتراضات کارگران ذوب آهن اصفهان و مارش قدرتمند کارگران فولاد یزد، در کف خیابانها بودیم. در ذوب آهن حکومت وقتی با گستردگی اعتصاب مواجه شد اقدام به دستگیری کرد اما زیر فشار اعتراض کارگران آنها را فورا آزاد نمود. کارگران …

ادامه مطلب

هشت مارس و تشکیلات خارج کشور حزب- سیاوش مدرسی

یک سوال از سیاوش مدرسی دبیر تشکیلات خارج کشور انترناسیونال: ٨مارس روز جهانی زن در کشورهای مختلفی گرامی داشته میشود. سوالی که دارم اینست که حزب کمونیست کارگری در خارج کشور در این رابطه چه برنامه هایی دارد؟ آیا امسال ویژگی هایی با توجه به انقلاب زن زندگی آزادی در …

ادامه مطلب

پیام حمید تقوایی به مردم ایران: در پاسخ به حمله شیمیائی حکومت به مدارس یکپارچه اعتصاب و اعتراض کنیم!

متن پیام ویدئویی به مردم ایران فاجعه مسموم کردن دختران دانش آموز که از ٣ ماه قبل شروع شد، امروز به مدارس پسرانه و دانشگاه ها گسترش پیدا کرده و به یک فاجعه سراسری تبدیل شده است. بیش از هزار دانش آموز در ده ها مدرسه و در بیش از …

ادامه مطلب

هشت مارس امسال روزی در ادامه انقلاب- شهلا دانشفر

مندرج در کارگر کمونیست ۷۶۸ بیش از ۵ ماه است که انقلاب زن،زندگی، آزادی جریان دارد . انقلابی که آنرا زنانه میخوانند و قتل مهسا امینی آنهم فقط و فقط به جرم نداشتن حجاب باعث شد که  به خشم و نفرت مردم علیه ۴۴ سال حاکمیت آپارتاید جنسی در ایران  …

ادامه مطلب

منشور بیست تشکل به هدف زده- یاشار سهندی

مندرج در کارگر کمونیست ۷۶۸ انتشار “منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران” از سوی بیست تشکل همانطور که انتظار میرفت با موجی از استقبال روبرو شد. البته هستند کارگران و تشکلات کارگری که به کل منشور یا بندهای آن انتقاد دارند اما بر کلیات خواستهای و مطالبات …

ادامه مطلب

 تورم گرانی بلای جان مردم- پویان پیروز 

مندرج در کارگر کمونیست ۷۶۸ این شعار و فریاد خشمناک مزدبگیران از وضع نابسامان موجود را بارها در اعتراضات مختلف به خصوص اعتراضات بازنشستگان شنیده ایم. دستمزد بگیران و مستمری بگیرانی که هر روز در باتلاق گرانی و تورم فزاینده فرو میروند و حتی با دو شیفت یا دو جا …

ادامه مطلب

ما کمونیستیم، ما بر عکس رضا پهلوی و یارانش دروغگو و ریاکار نیستیم‌، بلکه انسانیم! شمی صلواتی

در طول تاریخ ایران وقتیکه برای آزادی‌های انسانی و بی قید و شرط سياسی صدایمان را بلند کردیم و اتفاقا بلند است.به ما گفتند و می گویند. “خائن، تجریه طلب! چپول،…”وقتیکه گفتیم آیت‌الله خمینی نمایند ارتجاع است. مورد تعرض قرار گرفتیم.تمامیت ارضی همیشه بهانه‌ای بوده برای سرکوب ملت‌ها و ما …

ادامه مطلب

شازده “دمکرات!” و شاه‌پرستان فاشیست! سیاوش مدرسی

میتینگ اول اسفند ۲۰ فوریه مقابل ساختمان اتحادیه اروپا با تعداد بسیار کمی و با مشارکت دارودسته‌های نئوفاشیست هوادار سلطنت شازده رضا پهلوی با سخنرانی‌های پرشور فاشیستی و شاه‌پرستانه عده‌ای و حمله و ضرب و جرح یکی از مخالفین “شاهزاده مقدس” همراه بود. این آکسیون ضد انقلابی بنام انقلاب “زن، …

ادامه مطلب

بحثى در رابطه با مقوله انقلاب و انقلاب جارى در ايران- جلیل جلیلی

مقدمه: بحثهاى زياد و نظرات گوناگونى در مورد انقلاب، بويزه انقلاب جارى در ايران، در مدياى اجتماعى ودر ميان فعالين چپ و راست مطرح شده و ميشود. از جمله اينكه انقلاب چيست و چه كسى يا چه نيرويى انقلابى است و چه كسى و چه نيرويى ضدانقلابى؟ آيا انقلاب ٥٧ …

ادامه مطلب

نامه ای سرگشاده به ایرج مصداقی

ایرج جان مصاحبه ات با سعید بهبهانی (تلویزیون میهن) در 22 فوریه در دفاع از رضا پهلوی و طرفدارانش را دیدم و برای اولین دفعه به این نتیجه رسیدم که مخالفت و کینه شما با مجاهدین چنان عمده شده که جنایات و چماقداری شاه اللهی ها هم را به گونه …

ادامه مطلب